Zijn buitenlandse huwelijkse voorwaarden geldig in Nederland?

Zijn buitenlandse huwelijkse voorwaarden geldig in Nederland?

Indien u in het buitenland huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, is het niet alleen de vraag of deze huwelijkse voorwaarden in Nederland geldig zijn tussen u beiden onderling maar ook of deze huwelijkse voorwaarden geldig zijn tegenover derden.

Haags Huwelijksvermogensverdrag

Voor alle huwelijken die gesloten zijn op of na 1 september 1992 bepaalt het Haags Huwelijksvermogensverdrag welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is en aan welke vormvoorschriften buitenlandse huwelijkse voorwaarden moeten voldoen.

Hoofdregel

De hoofdregel luidt dat huwelijkse voorwaarden wat de vorm betreft geldig zijn indien zij gemaakt zijn a. volgens de vormvoorschriften van het land waar zij zijn opgesteld, of b. volgens de vormvoorschriften van het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime. De minimumeis is dat de huwelijkse voorwaarden schriftelijk zijn gemaakt in een document waarop de datum staat waarop de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld en waaronder de handtekening van de beide echtgenoten staat.

Indien uw huwelijkse voorwaarden aan deze vormvoorschriften voldoen zijn ze in principe ook in Nederland geldig tussen u en uw echtgenoot en tussen u en derden.

Voorbeeld: U en uw echtgenoot woonden in 1997 in Frankrijk. Voor de huwelijkssluiting in 1997 heeft u huwelijkse voorwaarden in Frankrijk gemaakt bij een Franse notaris volgens de vormvoorschriften van de Franse wet. Deze huwelijkse voorwaarden zijn in Nederland naar de vorm geldig.

Uitzondering

Indien u en uw echtgenoot beiden in Nederland uw gewone verblijfplaats hebben, dan gelden uw buitenlandse huwelijkse voorwaarden niet zonder meer tegenover derden.

Indien u uw buitenlandse huwelijkse voorwaarden niet in het huwelijksgoederenregister ter griffie van de rechtbank te Den Haag laat registreren, mogen in Nederland wonende derden – ongeacht uw huwelijkse voorwaarden –een vordering die tijdens het huwelijk ontstaan is op u verhalen alsof u en uw echtgenoot in algehele gemeenschap van goederen gehuwd zijn.

Voorbeeld: U en uw echtgenoot woonden 1997 in Frankrijk en hebben in Frankrijk bij een Franse notaris huwelijkse voorwaarden gemaakt. In 2011 bent u beiden in Nederland komen wonen. U heeft uw huwelijke voorwaarden niet in Nederland laten registreren. Indien een van u beiden nu schulden maakt bij een derde in Nederland, kunt u geen beroep doen op uw huwelijke voorwaarden maar dan kan deze derde verhaal nemen alsof er tussen u en uw echtgenoot een algehele gemeenschap van goederen bestaat.

U kunt hieraan ontkomen door  inschrijving van uw  huwelijkse voorwaarden in het huwelijksgoederenregister ter griffie van de rechtbank  Den Haag. Inschrijving geschiedt door middel van een authentiek afschrift of (woordelijk) gelijkluidend uittreksel van de akte van huwelijkse voorwaarden.

 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

 

 

Reacties zijn gesloten.