Per 29 januari 2019 nieuwe regels over het internationale huwelijksvermogensrecht en het internationale partnerschapsvermogensrecht

Op 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over de bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren.Vanaf deze datum gaan namelijk in ons land de regels van de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening en de Europese Partnerschapsvermogensrechtverordening gelden. Er is dan een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht in de volgende achttien lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden.
De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening gaat over de vermogensrechtelijke gevolgen van internationale huwelijken en de Partnerschapsvermogensrechtverordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van internationale geregistreerde partnerschappen. Beide verordeningen betreffen zowel de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht als de erkenning en tenuitvoerlegging. Zij zullen alleen gelden voor huwelijken/geregistreerde partnerschappen die worden aangegaan op of na de datum waarop de verordeningen van toepassing worden. Ook kunnen de verordening van toepassing worden door een rechtskeuze na voormelde datum. Verder zijn de verordeningen van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na de datum van toepassing van de verordening.

Desondanks verdient het aanbeveling om ook als u vóór 29 januari 2019 trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat in eventuele huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden rekening te houden met de bepalingen van de verordeningen. Ik adviseer u graag over de inhoud van de nieuwe verordeningen.

Reacties zijn gesloten.