Internationale Meerderjarigenbescherming

In verband met de voortschrijdende vergrijzing van de bevolking en de groeiende internationale mobiliteit wint dit onderwerp steeds meer aan belang. Steeds vaker komt het voor dat ouderen in het buitenland verblijven en daar niet meer geestelijk of fysiek in staat zijn om hun eigen belangen voldoende waar te nemen. De vraag die dan rijst is welke rechter bevoegd is om maatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van deze kwetsbare groep volwassenen en welk recht van toepassing is op de te nemen maatregelen.

Goed om te weten:
Er is geen internationaalrechtelijke dimensie aanwezig als het gaat om een meerderjarige die de Nederlandse nationaliteit heeft, in Nederland woonachtig is en wiens vermogen in Nederland is gelegen.

Bewind/mentorschap en curatele

Vragen die daarbij onder andere aan de orde kunnen komen zijn:
Welke rechter is bevoegd om beschermingsmaatregelen zoals bewind, mentorschap en curatele in te stellen voor een volwassene die niet in het land van zijn nationaliteit woonachtig is?
Welke rechter is bevoegd om  beschermingsmaatregelen te nemen voor een volwassene  die zijn tijdelijke verblijf in het buitenland heeft?
Welk recht is op deze beschermingsmaatregelen van toepassing?
Wordt een Nederlandse beschermingsmaatregel ook in het buitenland erkend?
Wordt een buitenlandse beschermingsmaatregel ook in Nederland erkend?

Aan de hand van de specifieke omstandigheden van uw geval en met toepassing van de verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht geven wij advies over de mogelijke beschermingsmaatregelen voor volwassenen.