De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening; toepasselijk recht en rechtskeuzemogelijkheden

B.F.P. Lhoëst ESTATE PLANNER DIGITAAL 2016/14

Op 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over bevoegdheid, wetsconflicten, erkenning en tenuitvoerlegging inzake het toepasselijke huwelijksvermogensrecht. Op die datum wordt namelijk de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening van toepassing. Vanaf dan geldt er een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht, die toegepast zullen worden in de volgende achttien lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden. In dit artikel worden de overeenkomsten en verschillen tussen de huidige en toekomstige conflictregels voor Nederland betreffende het huwelijksvermogensrecht besproken. Kernpunten zijn de objectieve verwijzingsregels en de rechtskeuzemogelijkheden.

Reacties zijn gesloten.