De Europese Erfrechtverordening en erflaters uit niet-lidstaten: hoe werkt het?

B.F.P. Lhoëst, Estate Planner Digitaal 2015/11: 

Per 17 augustus 2015 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, de Europese Erfrechtverordening (EEV) van toepassing.

Aan de hand van een casus wordt in dit artikel de situatie besproken van een erflater die zijn laatste gewone verblijfplaats niet in één van de lidstaten heeft, maar wel vermogen in een van de lidstaten nalaat. Daarbij komen de volgende vragen naar voren: A. Welke rechter is bevoegd? B. Welk recht is van toepassing? en C. Is een in niet-lidstaat gedane rechterlijke uitspraak aangaande (een deel van) de nalatenschap die is opengevallen in één van de lidstaten onder de werking van de EEV voor erkenning en uitvoering vatbaar?

Bij de bespreking van de vragen wordt allereerst het theoretische kader geschetst waarna vervolgens verder wordt ingegaan op de casus.

 

Reacties zijn gesloten.