Minder hoofdbrekens bij vererving buitenlands vakantiehuis

De vererving van grensoverschrijdend vermogen in Europa wordt vanaf 17 augustus 2015 juridisch en fiscaal eenvoudiger. De Europese erfrechtverordening (EEV) treedt dan in werking. Wat gaat er veranderen voor bijvoorbeeld de Nederlander met een vakantiewoning in Frankrijk?Het doel van de EEV is het voor Europese burgers makkelijker te maken hun erfopvolging te regelen bij internationale nalatenschappen en om de afwikkeling daarvan soepeler te laten verlopen.

In deze bijdrage richten wij ons op de situatie van een in Nederland woonachtige erflater (getrouwd en drie kinderen) met een vakantiewoning in Frankrijk. We gaan ervan uit dat hij geen testament heeft gemaakt.

Welk erfrecht is ten aanzien van de vakantiewoning bij overlijden van toepassing en wat verandert er per 17 augustus 2015? En hoe verloopt de heffing van erfbelasting in Frankrijk en in Nederland vóór en na 17 augustus aanstaande?

Brigitte Lhoëst is oprichter van Internationaal FamilieRecht Advies en Hedwig van der Weerd is belastingadviseur bij Londen & Van Holland en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

https://www.accountant.nl/artikelen/minder-hoofdbrekens-bij-vererving-buitenlands-vakantiehuis/

Reacties zijn gesloten.