Tarieven

Inzicht in kosten

Voordat u ons een opdracht geeft, worden allereerst het tarief en de kosten met u doorgenomen. Dit is een schatting van de totale kosten. Dat is echter niet altijd eenvoudig. Tijdens de behandeling van een zaak kunnen zich nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen voordoen, die extra werk met zich brengen. Indien dit tot hogere kosten leidt dan vooraf ingeschat, zal dit vooraf met u besproken worden.

De declaratie

Declaraties worden op regelmatige basis verzonden voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Hierdoor kan de kostenontwikkeling nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Algemene Voorwaarden

Op alle opdrachten van Internationaal FamilieRecht Advies zijn algemene voorwaarden van toepassing. U treft onze algemene voorwaarden aan bij de kostenopgave. U kunt ze ook vinden door hier te klikken.