Internationaal Jeugdrecht

Het jeugdrecht is het geheel van rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders of verzorgers. In het jeugdrecht komen onder meer vragen over gezag, ouderlijke verantwoordelijkheid, de omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en kinderontvoering aan de orde.

Van internationaal jeugdrecht kan sprake zijn als:

  • de minderjarige een buitenlandse nationaliteit heeft en in Nederland woont;
  • de minderjarige in het buitenland woont
  • de ouders of verzorgers van de minderjarige een buitenlandse nationaliteit hebben of in het buitenland wonen.

In dergelijke gevallen wordt aan de hand van de verwijzingsregels van het internationaal privaatrecht onderzocht welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is. Als blijkt dat buitenlands recht van toepassing is wordt ook informatie over de inhoud van dat buitenlandse recht gegeven. Ook kan worden nagegaan of een beschikking van de Nederlandse rechter, over bijvoorbeeld het gezag of de omgang, in het buitenland kan  worden afgedwongen. Evenzeer kan worden nagegaan of een buitenlandse beschikking over gezag en omgang in Nederland kan worden afgedwongen.

Goed om te weten:
Er is veelal geen sprake van internationaal jeugdrecht als de minderjarige en zijn ouders of verzorgers de Nederlandse nationaliteit hebben en in Nederland woonachtig zijn.