Internationaal Relatierecht

Bent u in het buitenland getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?
Woont u of uw partner in het buitenland?
Heeft u of uw partner een buitenlandse nationaliteit?
Heeft u of uw partner bezittingen in het buitenland?

In al deze gevallen is er sprake van internationaal familierecht. Het is dan de vraag in welk land u kunt procederen en welk recht van toepassing is. Als een buitenlandse rechter een beslissing over uw zaak heeft gegeven is het ook de vraag of deze buitenlandse beslissing in Nederland wordt erkend en kan worden uitgevoerd. Evenzeer geldt de omgekeerde vraag, als een Nederlandse rechter een beslissing heeft gegeven of deze beslissing dan in het buitenland erkend wordt en uitgevoerd kan worden. Internationaal FamilieRecht Advies  zoekt uit welk recht op uw situatie van toepassing is. Als buitenlands recht van toepassing is dan wordt ook geadviseerd over de inhoud van dat recht.

Goed om te weten:
Uw relatie heeft géén internationaalrechtelijke aspecten wanneer u en uw partner in Nederland wonen, de Nederlandse nationaliteit hebben en al uw vermogen in Nederland is gelegen.

Samenwonen/huwelijk/geregistreerd partnerschap

Vragen die bij deze onderwerpen aan de orde kunnen komen zijn:
Welke rechtsgevolgen heeft samenwonen in het buitenland?
Wordt een huwelijk dat in het buitenland gesloten is in Nederland erkend?
Wordt een homo-huwelijk in het buitenland erkend?
Wordt een geregistreerd partnerschap in het buitenland erkend?

Ieder land heeft zijn eigen regelgeving ten aanzien van mensen die samenwonen, huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.
In Nederland is het bijvoorbeeld alleen mogelijk een huwelijk te sluiten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een religieus huwelijk dat in Nederland is gesloten heeft in Nederland geen wettige status. In andere landen kan dit anders zijn en wordt ook een religieus huwelijk erkend. Het is dan de vraag of dit buitenlandse religieuze huwelijk ook in Nederland wordt erkend.Omgekeerd kent Nederland het homo-huwelijk en geregistreerde partnerschappen. Deze relatievormen worden niet in ieder buitenland erkend.

Internationaal FamilieRecht Advies onderzoekt aan de hand van de door u verstrekte gegevens of uw huwelijk of geregistreerd partnerschap erkend wordt en wat de rechtsgevolgen zijn van samenwonen, huwen of een geregistreerd partnerschap.

Samenwoning/Huwelijksvermogensregime/partnerschapsregime

Vragen die bij dit onderwerp aan de orde kunnen komen zijn:
Heeft samenwonen in het buitenland vermogensrechtelijke gevolgen voor de partners?
Is Nederlands of buitenlands huwelijksvermogenrecht van toepassing?
Als buitenlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is, welke regels gelden dan?

Het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft in vele landen gevolgen voor de vermogensrechtelijke positie van de partners ten opzichte van elkaar. Door het huwelijk kan het zijn dat er van rechtswege enige vorm van gemeenschap is ontstaan. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Het kan ook zijn dat het huwelijk geen vermogensrechtelijke gevolgen heeft tussen de partners.

Internationaal FamilieRecht Advies adviseert over de vermogensrechtelijke gevolgen van samenwonen,  huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Als mocht blijken dat het recht van een ander land dan Nederland van toepassing is wordt ook de buitenlandse regeling besproken.

Samenlevingscontracten/huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden

Vragen die bij dit onderwerp aan de orde kunnen komen:
Zijn buitenlandse huwelijkse voorwaarden in Nederland rechtsgeldig?
Zijn Nederlandse huwelijkse voorwaarden in het buitenland rechtsgeldig?
Welk recht is van toepassing op de huwelijkse voorwaarden?
Kan gekozen worden welk recht van toepassing is?

De vermogensrechtelijke verhoudingen tussen partners kunnen worden vastgelegd in, al naar gelang de relatievorm, samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u naar het buitenland verhuist is het de vraag of deze daar worden erkend. Vaak worden er specifieke vormvereisten gesteld aan een dergelijk contract. Dat wil zeggen dat volgens de regels van dat land contracten, huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontracten alleen maar erkend worden als ze door een bepaalde officiële instantie zijn gemaakt. Het kan ook zijn dat de bepalingen die in het contract of de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden staan niet rechtsgeldig zijn omdat ze in strijd zijn met de rechtsregels van dat land. Het is zelfs mogelijk dat het desbetreffende buitenland huwelijkse voorwaarden helemaal niet accepteert omdat in dat buitenland alleen het daar geldende wettelijke stelsel is toegestaan.

Aarzel niet contact met Internationaal FamilieRecht Advies op te nemen als u zich afvraagt of wat uw rechtspositie is.

Scheiding

Als twee personen die een verschillende nationaliteit hebben of niet meer in hetzelfde land wonen, de samenleving verbreken, willen scheiden of hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden, kan een heel scala aan vragen rijzen zoals:
In welk land is de rechter bevoegd om van conflicten bij het verbreken van de samenleving kennis te nemen?
In welk land is de rechter of een andere autoriteit bevoegd om een beslissing in de echtscheidingsprocedure te nemen?
In welk land is de rechter of een andere autoriteit bevoegd om een beslissing over ontbinding van een geregistreerd partnerschap te nemen?
Welk recht is op de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap van toepassing?
Wordt een buitenlandse echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap in Nederland erkend?
Wordt een Nederlandse echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap in het buitenland erkend?

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens geeft Internationaal FamilieRecht Advies u antwoord op uw vragen over uw rechtspositie.

Alimentatie

Veel voorkomende vragen over dit onderwerp zijn:
Is een buitenlandse alimentatiebeschikking in Nederland afdwingbaar?
Is een Nederlandse alimentatiebeschikking in het buitenland afdwingbaar?
Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om te beslissen over alimentatie?

Internationaal FamilieRecht Advies geeft graag, toegesneden op uw specifieke situatie, antwoord op uw vragen over alimentatie met een internationaalrechtelijk aspect.