Betwistbare erkenning van een kind door een gehuwde man; de wet van voortschrijdend inzicht

Brigitte F.P. Lhoëst, Betwistbare erkenning van een kind door een gehuwde man; de wet van voortschrijdend inzicht, in Van afstamming tot nationaliteit, Opstellen aangeboden aan professor mr. G.R. de Groot ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht, Red. S. Rutten/K. Saarloos, Kluwer 2013, p. 73-81

In dit artikel wordt aan de hand van een casus met internationale aspecten besproken of de erkenning van een kind door een man die ten tijde van de erkenning gehuwd was met een andere vrouw dan de moeder van het kind naar Nederlands internationaal privaatrecht rechtsgeldig is. Ook wordt besproken of het kind de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen door de erkenning.

Reacties zijn gesloten.