Per 29 januari 2019 nieuwe regels over het internationale huwelijksvermogensrecht en het internationale partnerschapsvermogensrecht

Vanaf 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de vermogensstelsels van internationale paren. Op die datum worden namelijk de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening  en de Europese Partnerschapsvermogensverordening van toepassing. Vanaf dan geldt er een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht, die toegepast zullen worden in de volgende achttien lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland en Zweden.
De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening gaat over de vermogensrechtelijke gevolgen van gehuwden en de Partnerschapsvermogensverordening  over de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen. Beide verordeningen betreffen zowel de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht als de erkenning en tenuitvoerlegging. Zij zullen alleen gelden voor huwelijken/geregistreerde partnerschappen die worden aangegaan op of na de datum waarop de verordening van toepassing wordt. Ook kan de verordening van toepassing worden door een rechtskeuze na voormelde datum. Verder is de verordening van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na de datum van toepassing van de verordening.

Desondanks verdient het aanbeveling om ook als u voor 29 januari 2019 trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat  in eventuele huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden rekening te houden met de bepalingen van de verordeningen.

Ik adviseer u graag over de rechtsgevolgen en mogelijkheden van de nieuwe verordeningen.